Rečkov je velice hodnotná lokalita hlavně z hlediska fauny. Řadí se mezi lokality s nejpočetnější populací popelivky sibiřské v České republice. V podloží celé lokality jsou turonské vápnité pískovce, které jsou překryty nivními sedimenty s převahou písčité složky. Když se budeme chtít do této lokality dostat, tak ji najdeme v nivě potoka Rokytky, která je dosud neregulovaná a tvoří tak četné meandry.
Rečkov Rečkov
Rečkov
Rečkov Rečkov
Rečkov
Rečkov Rečkov
Rečkov
Fotografie uživatelů
Zvířetice
Zvířetice
Zvířetice
Zvířetice
Zahrada na zámku v Mnichově Hradišti
Zámek Mnichovo Hradiště
Zámek Mnichovo Hradiště...Kostel sv. Tří králů s kaplí sv. Anny
Zvířetice
Zvířetice
Zvířetice
Zvířetice
Podhradí-Lípa srdčitá-památné stromy

TOPlist